Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Monitoring

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zestaw wybranych miesięcznych, kwartalnych i półrocznych wskaźników opisujących, na mapach w podziale na powiaty, podstawowe tendencje rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego i m.st. Warszawy.

Województwo mazowieckie

Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2017 r.

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności w 2017 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %). Stan w dniu 30 IV 2018 r.

Mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. ludności w okresie styczeń-kwiecień 2018 r.

Osoby fizyczne zarejestrowane w rejestrze REGON na 1000 ludności. Stan w dniu 30 IV 2018 r.

Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych na 10 tys. ludności w okresie styczeń-marzec 2018 r.


M.st. Warszawa

Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2017 r.

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności w 2017 r.

Mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. ludności w okresie styczeń-marzec 2018 r.

Osoby fizyczne zarejestrowane w rejestrze REGON na 1000 ludności. Stan w dniu 31 V 2018 r.

Do góry