Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Czerwiec 2016 r.

26.07.2016
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Prognoza gospodarstw domowych w województwie mazowieckim na lata 2016-2050

21.07.2016
Informację opracowano na podstawie publikacji „Prognoza gospodarstw domowych na lata 2016—2050”, GUS, Warszawa 2016. Prognoza ta została przygotowana na podstawie danych dotyczących gospodarstw domowych z narodowych spisów ludności i mieszkań z lat 2002 i 2011. Założenia odnośnie liczby i struktury ludności w latach 2016–2050 pochodzą z „Prognozy ludności na lata 2014–2050”, GUS, Warszawa 2014.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Funkcjonowanie pieczy zastępczej, placówek wsparcia dziennego oraz zakładów stacjonarnych pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2015 r.

20.07.2016
Opieka oraz wychowanie dzieci i młodzieży pozbawionej całkowicie lub częściowo opieki i wsparcia ze strony rodziny naturalnej, może być realizowana przez instytucjonalną lub rodzinną pieczę zastępczą. Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: placówki opiekuńczo-wychowawczej (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, rodzinnego lub łącząca zadania ww. placówek), regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa oraz zawodowa) oraz rodzinny dom dziecka. Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie: opiekuńczej, specjalistycznej, pracy podwórkowej (placówka realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne) lub w połączonych formach.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2015 r.

14.07.2016
Źródło informacji stanowiły: w zakresie budynków i mieszkań oddanych do użytkowania sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania (formularz B-07), w zakresie mieszkań, których budowę rozpoczęto – meldunek o budownictwie mieszkaniowym (formularz B-06), w zakresie mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia – sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych (formularz B-05).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 11 lipca. Światowy Dzień Ludności

08.07.2016
Informacje dla m.st. Warszawy i wybranych europejskich stolic.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szkoły wyższe w województwie mazowieckim w 2015 r.

04.07.2016
Źródłem prezentowanych danych są roczne sprawozdania statystyczne S-10 (o studiach wyższych), S-11 (o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów) oraz S-12 (o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w I kwartale 2016 r.

30.06.2016
Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2016 r. Od III kwartału 2012 r. do uogólniania wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Ponadto nastąpiły zmiany metodologiczne, mające na celu dostosowanie populacji objętej badaniem do zaleceń Eurostatu. Od III kw. 2012 r. poza zakresem badania, pozostają osoby przebywające poza gospodarstwem domowym, tj. za granicą lub w gospodarstwach zbiorowego zakwaterowania, 12 miesięcy lub więcej — do II kw. 2012 r. było to powyżej 3 miesięcy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Czerwiec 2016 r.

29.06.2016
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie mazowieckim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w czerwcu nieco mniej optymistycznie niż w maju. Bieżący portfel zamówień i produkcja rosną nieznacznie wolniej niż przed miesiącem. Sytuacja finansowa oceniana jest korzystnie, podobnie jak w maju. Odpowiednie prognozy są optymistyczne, ale ostrożniejsze od formułowanych przed miesiącem. Planowany jest wzrost zatrudnienia, zbliżony do zapowiadanego w maju. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć, podobnie jak oczekiwano przed miesiącem.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Bezrobocie rejestrowane w końcu maja 2016 r.

27.06.2016
Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Rynek pracy Mazowsza i Warszawy w maju 2016 r.

27.06.2016
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Warszawy. Maj 2016 r.

27.06.2016
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Maj 2016 r.

27.06.2016
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
1    30  31  32  33  34  35  36  37  38    68
Do góry