Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Statystyka Warszawy. Listopad 2015 r.

23.12.2015
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Listopad 2015 r.

23.12.2015
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej

Publikacja Obszar Metropolitalny Warszawy w 2014 r.

22.12.2015
Obszar Metropolitalny Warszawy został określony przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, a przy wyznaczaniu granic tego obszaru brano pod uwagę takie czynniki, jak: sposób zagospodarowania terenu oraz politykę gmin w tym zakresie, zagadnienia społeczno-gospodarcze, powiązania transportowe, infrastrukturę techniczną, inwestycje celu publicznego oraz stanowisko gmin na temat przynależności do OMW. Przyjęto zasadę delimitacji na poziomie gminnym.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Boże narodzenie. Ceny detaliczne wybranych towarów

21.12.2015
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w III kwartale 2015 r.

21.12.2015
Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w IV kwartale 2014 r. Od III kwartału 2012 r. do uogólniania wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Ponadto nastąpiły zmiany metodologiczne, mające na celu dostosowanie populacji objętej badaniem do zaleceń Eurostatu.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w latach 2010-2013

17.12.2015
Prezentowane dane opracowano zgodnie z zasadami „Europejskiego Systemu Rachunków (ESA 2010)”, wprowadzonego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 V 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 174 z 26.06.2013 r.). Dane za lata 2010–2012 zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych z tytułu kontynuacji prac nad wdrożeniem standardów metodycznych ESA 2010, przyjęcia zaleceń Komisji Europejskiej oraz aktualizacji danych źródłowych. Zmiany metodyczne związane są przede wszystkim z zakresem podmiotowym sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Czytaj dalej

Informacja prasowa - Zjawisko ubóstwa w województwie mazowieckim w 2014 r. Podregion ciechanowski

10.12.2015
Poziom występowania i zagrożenia ubóstwem w powiatach podregionu ciechanowskiego określono przeważnie jako średni. Niskie zagrożenie odnotowano jedynie w powiecie ciechanowskim. W porównaniu z 2009 r. sytuacja nieznacznie pogorszyła się w powiecie płońskim, gdzie poziom zagrożenia ubóstwem zmienił się z niskiego na średni.
Czytaj dalej

Informacja prasowa - Zjawisko ubóstwa w województwie mazowieckim w 2014 r. Podregion ostrołęcki

09.12.2015
Spośród powiatów podregionu ostrołęckiego średni poziom występowania i zagrożenia ubóstwem odnotowano w powiecie ostrowskim i wyszkowskim. W pozostałych czterech powiatach poziom ten był wysoki. W porównaniu z 2009 r. sytuacja pogorszyła się w Ostrołęce, w której poziom ubóstwa zmienił się ze średniego na wysoki oraz w powiecie wyszkowskim – tu poziom zmienił się z niskiego na średni.
Czytaj dalej
1    28  29  30  31  32  33  34  35  36    70
Do góry