Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2016 r.

27.09.2016
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2015 r.

26.09.2016
Badanie budżetów gospodarstw domowych pełni ważną rolę w ocenie poziomu życia ludności, jest bowiem jedynym źródłem informacji o dochodach, wydatkach, spożyciu ilościowym żywności oraz o wyposażeniu gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania. Prowadzone jest metodą reprezentacyjną (opartą na próbie losowej), która daje możliwość uogólnienia (z określoną precyzją) uzyskanych wyników na wszystkie gospodarstwa domowe. W 2015 r. w województwie mazowieckim badaniem tym objęto 5612 gospodarstw domowych, a wyniki badania ustalono na podstawie oświadczeń osób biorących w nim udział.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 26 września. Dzień Aptekarza

23.09.2016
Informacje dla Mazowsza, podregionów, m.st. Warszawy i dzielnic m.st. Warszawy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 22 września. Europejski Dzień Bez Samochodu

20.09.2016
Informacje dla Mazowsza, m.st. Warszawy i dzielnic m.st. Warszawy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w Radomiu w I półroczu 2016 r.

16.09.2016
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Radomiu w końcu czerwca 2016 r. wyniosła 15799 osób (w tym 7693 kobiety) i była o 9,3% mniejsza od notowanej w czerwcu 2015 r. oraz o 6,2% mniejsza od notowanej w grudniu 2015 r. Największy spadek nastąpił pomiędzy czerwcem a majem — o 4,0%. W analizowanym okresie w Polsce i w województwie mazowieckim największy spadek odnotowano pomiędzy kwietniem a marcem odpowiednio: o 4,9% i o 3,4%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Bezrobotni zarejestrowani w dzielnicach Warszawy w końcu II kwartału 2016 r.

13.09.2016
Informacje dla dzielnic m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Publikacja Przegląd Statystyczny Warszawy. II kwartał 2016 r.

02.09.2016
Podstawowe informacje dotyczące: geografii, meteorologii i środowiska, demografii, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, cen, rynku pracy, budownictwa mieszkaniowego, podmiotów gospodarki narodowej, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego i działalności kulturalnej oraz finansów. Ponadto porównania międzynarodowe Warszawy z wybranymi miastami i stolicami Europy.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. II kwartał 2016 r.

30.08.2016
Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa mazowieckiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Sierpień 2016 r.

29.08.2016
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie mazowieckim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w sierpniu optymistycznie, podobnie jak przed miesiącem. Bieżący portfel zamówień i produkcja rosną wolniej niż w lipcu. Sytuacja finansowa oceniana jest bardziej korzystnie niż przed miesiącem. Odpowiednie prognozy są optymistyczne; portfela zamówień – zbliżone, a produkcji i sytuacji finansowej – lepsze od formułowanych w lipcu. Planowany jest wzrost zatrudnienia, większy od zapowiadanego przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć nieco wolniej niż oczekiwano w lipcu.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Bezrobocie rejestrowane w końcu lipca 2016 r.

29.08.2016
Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Rynek pracy w lipcu 2016 r.

29.08.2016
Informacje dla Mazowsza.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Warszawy. Lipiec 2016 r.

29.08.2016
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
1    28  29  30  31  32  33  34  35  36    68
Do góry