Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie mazowieckim. Stan na koniec 2016 r.

17.02.2017
Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON prowadzony przez Prezesa GUS w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1068) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. poz. 2009).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Bezrobotni zarejestrowani w dzielnicach Warszawy w końcu IV kwartału 2016 r.

10.02.2017
Informacje dla dzielnic m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Publikacja Rozwój zrównoważony

03.02.2017
Dużym wyzwaniem dla działań polityki regionalnej jest niwelowanie dysproporcji rozwojowych występujących pomiędzy regionami. Szczególnie, w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju konieczne jest znalezienie takiego rozwiązania, które wspierałoby rozwój społeczny i gospodarczy z uwzględnieniem stanu środowiska przyrodniczego.
Czytaj dalej

Sytuacja demograficzna woj. mazowieckiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej

02.02.2017
30 stycznia br. w siedzibie Wojewody Mazowieckiego odbyła się konferencja pt.: Sytuacja demograficzna woj. mazowieckiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej zorganizowana przez Rządową Radę Ludnościową, Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Urząd Statystyczny w Warszawie.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. IV kw. 2016 r. Informacje dla poszczególnych podregionów.

31.01.2017
NTS obejmuje 5 poziomów: 3 poziomy zasadniczego podziału terytorialnego kraju oraz dodatkowo 2 poziomy nieadministracyjne — regiony (NTS 1) grupujące jednostki szczebla wojewódzkiego oraz podregiony (NTS 3) grupujące w ramach województwa kilka do kilkunastu powiatów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. IV kw. 2016 r.

31.01.2017
NTS obejmuje 5 poziomów: 3 poziomy zasadniczego podziału terytorialnego kraju oraz dodatkowo 2 poziomy nieadministracyjne — regiony (NTS 1) grupujące jednostki szczebla wojewódzkiego oraz podregiony (NTS 3) grupujące w ramach województwa kilka do kilkunastu powiatów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Styczeń 2017 r.

31.01.2017
Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie mazowieckim oceniany jest korzystnie przez dyrektorów z wszystkich badanych rodzajów działalności, oprócz firm z sekcji budownictwo, które formułują pesymistyczne, ale lepsze niż przed miesiącem oceny w tym zakresie. Najbardziej optymistyczne oceny koniunktury zgłaszają firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Bezrobocie rejestrowane w końcu grudnia 2016 r.

30.01.2017
Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Rynek pracy w grudniu 2016 r.

30.01.2017
Informacje dla Mazowsza.
Czytaj dalej
  1  2  3  4    
Do góry