Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2016 r.

31.10.2017
W 2016 r. z terenu województwa mazowieckiego zebranych zostało 1758,9 tys. ton odpadów komunalnych, co stanowiło 15,1% ogółu zebranych w kraju. Na jednego mieszkańca województwa przypadało średnio 328 kg (wobec 311 kg w 2015 r.). Firmy należące do sektora prywatnego zebrały 61,7% odpadów komunalnych (wobec 62,9% w 2015 r.). Spośród firm sektora publicznego w zbieraniu odpadów komunalnych najwyższy udział miały podmioty stanowiące własność komunalną (samorządową) — 93,3%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2016 r.

31.10.2017
Informacja została opracowana na podstawie corocznie sporządzanych bilansów zasobów mieszkaniowych powstałych na bazie wyników spisu powszechnego mieszkań. Stan zasobów mieszkaniowych ustalony w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań na dzień 31 III 2011 r. i doszacowany na 31 XII 2011 r. stał się stanem otwarcia pierwszego bilansu opartego o ten spis, tj. bilansu za 2013 r.
Czytaj dalej

Publikacja Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2016

31.10.2017
Niniejsza publikacja została przygotowana przez Urząd Statystyczny w Warszawie w celu zaprezentowania, kolejny już raz, stanu rolnictwa województwa mazowieckiego i obrazu wsi mazowieckiej na tle pozostałych województw.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Październik 2017 r.

30.10.2017
Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie mazowieckim oceniany jest korzystnie przez dyrektorów ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności. Najlepsze oceny w tym zakresie zgłaszane są przez przedstawicieli firm z sekcji transport i gospodarka magazynowa oraz przetwórstwo przemysłowe.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Bezrobocie rejestrowane w końcu września 2017 r.

27.10.2017
Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Rynek pracy we wrześniu 2017 r.

27.10.2017
Informacje dla Mazowsza.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Warszawy. Wrzesień 2017 r.

27.10.2017
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Wrzesień 2017 r.

27.10.2017
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Budownictwo mieszkaniowe w województwie mazowieckim I-III kwartał 2017 r.

24.10.2017
Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy
Czytaj dalej
  1  2  3  4    
Do góry