Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Boże Narodzenie. Ceny detaliczne wybranych towarów

15.12.2016
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Turystyka w III kwartale 2016 r.

15.12.2016
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w latach 2010-2014

12.12.2016
Prezentowane dane opracowano zgodnie z zasadami „Europejskiego Systemu Rachunków (ESA 2010)”, wprowadzonego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 V 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 174 z 26.06.2013 r.). Dane za lata 2010–2013 zmieniono w stosunku do opublikowanych w poprzedniej edycji informacji w ślad za rewizją w rocznych rachunkach narodowych, dokonaną stosownie do standardowej procedury dotyczącej nadmiernego deficytu (tzw. notyfikacja fiskalna). Rewizja wynika z wdrożenia wytycznych zawartych w najnowszym „Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych” (MGDD, edycja 2016).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Bezrobotni zarejestrowani w dzielnicach Warszawy w końcu III kwartału 2016 r.

09.12.2016
Informacje dla dzielnic m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Publikacja Przegląd Statystyczny Warszawy. III kwartał 2016 r.

02.12.2016
Podstawowe informacje dotyczące: geografii, meteorologii i środowiska, demografii, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, cen, rynku pracy, budownictwa mieszkaniowego, podmiotów gospodarki narodowej, komunikacji, bezpieczeństwa publicznego i działalności kulturalnej oraz finansów. Ponadto porównania międzynarodowe Warszawy z wybranymi miastami i stolicami Europy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 3 grudnia. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

01.12.2016
Informacje dla Mazowsza
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. III kwartał 2016 r.

30.11.2016
Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa mazowieckiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Listopad 2016 r.

29.11.2016
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie mazowieckim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w listopadzie optymistycznie, podobnie jak przed miesiącem. Diagnozy dotyczące portfela zamówień oraz produkcji są mniej pozytywne niż w październiku. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest korzystnie. Odpowiednie prognozy są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Planowany jest wzrost zatrudnienia, zbliżony do zapowiadanego w październiku. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Bezrobocie rejestrowane w końcu października 2016 r.

29.11.2016
Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
1    24  25  26  27  28  29  30  31  32    35
Do góry