Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Notatka informacyjna 8 marca. Dzień Kobiet

02.03.2017
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. IV kwartał 2016 r.

01.03.2017
Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa mazowieckiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Bezrobocie rejestrowane w końcu stycznia 2017 r.

28.02.2017
Informacje dla Mazowsza, powiatów i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Rynek pracy w styczniu 2017 r.

28.02.2017
Informacje dla Mazowsza.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Warszawy. Styczeń 2017 r.

28.02.2017
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Styczeń 2017 r.

28.02.2017
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Luty 2017 r.

28.02.2017
Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie mazowieckim oceniany jest korzystnie przez dyrektorów z wszystkich badanych rodzajów działalności, oprócz firm z sekcji budownictwo, które formułują oceny nieznacznie pesymistyczne, ale lepsze niż przed miesiącem. Najbardziej optymistycznie koniunkturę oceniają firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe oraz informacja i komunikacja.
Czytaj dalej

Publikacja Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2010 i 2015

20.02.2017
Podstawowa część opracowania to „Dane statystyczne”, w której zamieszczono szczegółowe informacje w przekrojach terytorialnych o środowisku, stanie i strukturze ludności, lokalnych rynkach pracy, wybranych elementach infrastruktury społecznej i technicznej, podmiotach gospodarki narodowej oraz z zakresu budżetów powiatów i gmin.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 22 lutego. Europejski Dzień Ofiar Przestępstw

20.02.2017
Informacje dla Mazowsza, m.st. Warszawy i powiatów
Czytaj dalej
  1  2  3  4    
Do góry