Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna 17 października. Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

16.10.2017
Informacje dla Mazowsza.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 13 października. Dzień Ratownictwa Medycznego

13.10.2017
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 14 października. Dzień Edukacji Narodowej

12.10.2017
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Publikacja Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na tle zmian demograficznych w gminach województwa mazowieckiego w latach 2004–2009 oraz 2010–2015

10.10.2017
Gospodarka wodna oraz rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej są ważnym przedmiotem polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Odpowiednio rozwinięta sieć wodno-ściekowa znacząco wpływa na stan środowiska naturalnego oraz jakość życia mieszkańców. W procesie rozwoju wpływa na atrakcyjność osiedleńczą i inwestycyjną.
Czytaj dalej

Publikacja Portret migranta. Migracje wewnętrzne w miastach subregionalnych województwa mazowieckiego w latach 2005–2015

10.10.2017
Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom i Siedlce do końca 1998 r. były stolicami województw. Obecnie są to ośrodki subregionalne województwa mazowieckiego. Od 1999 r. w większości z tych miast notuje się spadek liczby mieszkańców, głównie na skutek migracji. Jedną z przyczyn ubytku ludności jest proces suburbanizacji i odpływ ludności do strefy podmiejskiej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Wrzesień 2017 r.

29.09.2017
Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie mazowieckim oceniany jest korzystnie przez dyrektorów ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności. Najlepsze oceny w tym zakresie zgłaszane są przez przedstawicieli firm z sekcji transport i gospodarka magazynowa.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Turystyka w II kwartale 2017 r.

29.09.2017
Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2016 r.

29.09.2017
Według stanu w dniu 1 stycznia 2016 r. w województwie mazowieckim było 37 powiatów, 5 miast na prawach powiatu oraz 314 gmin. Miasta na prawach powiatu realizują równocześnie zadania z zakresu działania gminy oraz powiatu i sporządzają jeden budżet, dlatego też dochody i wydatki gmin podane są bez dochodów i wydatków gmin mających również status miasta na prawach powiatu, natomiast dochody i wydatki miast na prawach powiatu podane są łącznie z dochodami i wydatkami części gminnej i powiatowej. A zatem dane zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą 309 gmin, z czego 30 miało status gminy miejskiej, 51 – status gminy miejsko-wiejskiej, a 228 – wiejskiej. Liczba jednostek na poszczególnych poziomach podziału terytorialnego i ich status nie uległy zmianie w porównaniu z poprzednim rokiem.
Czytaj dalej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    19
Do góry